Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém společnosti EP Infrastructure, a.s. podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

Příslušnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou pro společnost EP Infrastructure, a.s.:

Tomáš Ciprovský
tel.: +420 703 401 470
e-mail: ciprovsky@epholding.cz

Zdeňka Faulhamerová
tel. +420 703 401 470
e-mail: zdenka.faulhamerova@epholding.cz

E-mailové adresy příslušných osob slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.

 


 

Oznámení lze podat:

  • písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného z adresy epinfrastructure.whistlelink.com,
  • ústně, a to buď:
    • pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného z adresy epinfrastructure.whistlelink.com; nebo
    • osobním oznámením příslušné osobě.

 

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní přístupné z adresy epinfrastructure.whistlelink.com.

Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.