• Provozovatel zásobníků zemního plynu s největší kapacitou v regionu Slovenska, České republiky a Rakouska a s významnou působností i na německém trhu.

Skladování plynu

NAFTA

je mezinárodní společnost s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti skladování plynu v podzemních zásobnících, která se rovněž zabývá průzkumem a těžbou uhlovodíků. Dále společnost iniciuje výzkumné činnosti a  projekty zaměřené na skladování energie z obnovitelných zdrojů. Společnost NAFTA působí v zemích střední Evropy a v současnosti je aktivní nejen na Slovensku a v České republice, ale i v Německu, Rakousku a na Ukrajině.

Na Slovensku NAFTA provozuje komplex podzemních zásobníků s kapacitou 27,7 TWh. Pracovní objem zásobníků je dynamická veličina, jejíž velikost závisí především na způsobu jeho využívání klienty. Podzemní zásobníky společnosti NAFTA jsou připojené ke slovenské distribuční síti, tranzitnímu plynovodu společnosti Eustream a k Virtuálnímu obchodnímu bodu v Rakousku.

Více na www.nafta.sk

Print

 

Pozagas

vlastní a provozuje podzemní zásobník zemního plynu poblíž města Malacky na Slovensku. Jeho skladovací kapacita dosahuje 6,9 TWh.

Společnost POZAGAS se od roku 1993 úspěšně věnuje poskytování služeb v oblasti podzemního skladování zemního plynu. Díky strategicky významné poloze v blízkosti hlavních evropských přepravních cest a Virtuálního obchodního bodu v Rakousku a vlastnictví přímého napojení na jeho infrastrukturu získala společnost v prostředí liberalizovaného trhu se zemním plynem pozici flexibilního a spolehlivého poskytovatele uskladňovacích služeb v tomto regionu.

Více na www.pozagas.sk

pozagas_logo

 

SPP Storage

je provozovatelem podzemního zásobníku plynu v Dolních Bojanovicích v České republice se skladovací kapacitou 6,9 TWh. Zásobník byl postaven v jedné z nejvýznamnějších ropných a plynových lokalit v České republice a byl dokončen v roce 1999. Má také přímé napojení do slovenské plynárenské sítě.

Více na www.sppstorage.cz

sppstorage-logo

 

NAFTA Speicher

je vlastníkem a provozovatelem podzemních zásobníků zemního plynu Breitbrunn/Eggstätt, Inzenham-West a Wolfersberg v Bavorsku o celkové kapacitě 20 TWh. Společnost se podílí nejen na provozu a rozvoji těchto tří skladovacích zařízení, ale i na propagaci úložišť a souvisejících služeb zásobníku Inzenham-West. NAFTA Speicher je dceřinou společností NAFTA, a benefituje tak z rozsáhlých zkušeností, které její mateřská společnost nasbírala za 45 let působení v odvětví skladování zemního plynu.

Více na www.nafta-speicher.de

 

37045_nafta

 

Podzemní skladování zemního plynu

Klíčový nástroj pro bezpečnost dodávek zemního plynu

 

CF037093_nafta_V2