Profil

Přehled

EP Infrastructure je přední evropskou energetickou infrastrukturní utilitou, zaměřenou na tranzit, distribuci a skladování zemního plynu, distribuci elektrické energie a teplárenství.

EP Infrastructure je unikátní evropskou společností, která sdružuje velké množství rozmanitých infrastrukturních aktiv soustředěných především na Slovensku a v České republice. Z pohledu klíčového ukazatele EBITDA patřila společnost v roce 2022 mezi pět největších průmyslových skupin se sídlem v České republice.

EP Infrastructure řídí svá aktiva prostřednictvím dceřiných společností, kterou jsou zařazeny do čtyř hlavních segmentů: přeprava plynu (Gas Transmission), distribuce plynu a elektrické energie (Gas & Power Distribution), teplárenství a výroba elektrické energie (Heat Infrastructure) a skladování plynu (Gas Storage).

Highlights

  • EP Infrastructure řídí přepravní plynovod Eustream, největší koridor pro dodávky plynu do západní, střední a jižní Evropy.
  • Skupina je klíčovým distributorem zemního plynu na Slovensku, kde patří i k významným distributorům elektřiny. V České republice je největším dodavatelem tepla konečným spotřebitelům.
  • EP Infrastructure drží největší skladovací kapacity plynu v regionu Slovensko – Česká republika – Rakousko a má také významný podíl na německém trhu.

Ke stažení

Stanovy EP Infrastructure a.s.