Podmínky používání

Provozovatel

Vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek je společnost EP Infrastructure, a.s., IČO 02413507, se sídlem Pařížská 130/26, Praha 1 – Josefov, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn B 21608/MSPH, datová schránka cb37a2z (dále jen „provozovatel“). 

Autorská práva

Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky jen v souladu s platnými právními předpisy, s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito podmínkami používání.
Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky způsobem nenarušujícím jejich provoz, bezpečnost a celistvost.
Uživatelé nemají právo jakkoli distribuovat, publikovat, upravovat, reprodukovat, kopírovat nebo duplikovat obsah webových stránek bez výslovného předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Užívání webových stránek

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případná rizika uživatelů plynoucí z užití těchto webových stránek.

Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat tyto webové stránky jinak než pro osobní potřebu uživatele a nekomerční účely.

Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není dovoleno obsah webových stránek reprodukovat, redistribuovat, publikovat ani upravovat.

Cookies

Informace z této oblasti naleznete zde.

Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případná rizika uživatelů plynoucí z užití těchto webových stránek.

Jurisdikce

Obsah těchto webových stránek a podmínky používání se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním těchto webových stránek nebo v souvislosti s podmínkami používání bude rozhodovat příslušný soud podle právního řádu České republiky.
Uživatel tím, že vstoupí na tyto webové stránky, vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami používání.

Aktualizace podmínek používání

Provozovatel je oprávněn kdykoli aktualizovat tyto podmínky používání, přičemž veškeré takové úpravy jsou pro uživatele webových stránek závazné.

Tato pravidla užití jsou účinná ode dne jejich zveřejnění, tj. 16. září 2016.