• Provozovatel největšího plynovodu v Evropě a významné plynárenské infrastruktury pro západní, střední a jižní Evropu

Tranzit zemního plynu

Eustream

Je provozovatelem přepravní sítě v Slovenské republice, jehož základním posláním je přeprava zemního plynu na Slovensko a skrz jeho území na evropské trhy. Společnost tuto úlohu plní od roku 1972.

Za rok 2019 Eustream přepravil 69,06 miliard metrů krychlových plynu. Společnost přispívá k zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky plynu do střední, západní a jižní Evropy díky neustálé modernizaci a vylepšování infrastruktury a také v co největším možném rozsahu snižuje dopady na životní prostředí.

Obchodními partnery Eustreamu jsou velké energetické společnosti z členských i nečlenských zemí EU.

Eustream provozuje vysokotlakový přepravní systém, který je propojený s hlavními přepravními trasami na Ukrajině, v České republice, Rakousku a Maďarsku. Ve výstavbě je nový propojovací plynovod s Polskem, díky kterému získají země střední a východní Evropy přímý přístup ke globálnímu trhu s LNG.

Systém se skládá ze čtyř až pěti paralelních potrubí o průměru 1200/1400 mm s provozním tlakem 7,35 MPa. Tlakový diferenciál potřebný pro tok plynu je v současnosti zajištěn čtyřmi velkými kompresorovými stanicemi se souhrnným instalovaným výkonem téměř 500 MW. Nová pátá kompresorová stanice s výkonem 46 MW aktuálně prochází testy těsně před zprovozněním. Nejdůležitější kompresorová stanice se nachází ve Veľkých Kapušanech na ukrajinsko-slovenské hranici.

Eustream neustále modernizuje a zdokonaluje infrastrukturu sítě. Z tohoto důvodu společnost realizovala několik projektů zaměřených na zlepšení fungování systému a komunikaci se svými zákazníky.

Přístup do přepravní sítě je na bázi entry-exit. Přístupový režim je plně v souladu s platnými právními předpisy a standardy plynárenského průmyslu. Pro vstup do systému a výstup z něho si zákazníci mohou vybrat z následujících vstupních / výstupních bodů:

  • Veľké Kapušany (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu na Ukrajině)
  • Baumgarten (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu v Rakousku)
  • Lanžhot (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu v České republice)
  • Budince (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu na Ukrajině)
  • Veľké Zlievce (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu v Maďarsku)
  • Domácí bod (bod do / z distribučních sítí a skladovacích nádrží na Slovensku)
  • Výrava (bod do / z přepravní soustavy zemního plynu v Polsku ve výstavbě s plánovaným spuštěním v roce 2022)

Více na www.eustream.sk

eustream_logo_color_min

Největší tranzitní plynovod v Evropě

Klíčové strategické aktivum pro Slovensko a EU
Stabilní a atraktivní regulační prostředí
Zkušený manažerský tým s vynikajícími dosavadními výsledky

 

CF038506_kap

 

nove_CF038590_eustream_kap