• Provozovatel největšího plynovodu v Evropě a významné plynárenské infrastruktury pro západní, střední a jižní Evropu

Tranzit zemního plynu

Eustream

je provozovatelem přepravní sítě na Slovensku, jehož hlavním posláním je přeprava zemního plynu na Slovensko a přes jeho území dále na evropské trhy. Společnost plní tuto úlohu již od roku 1972.

Přepravní systém společnosti Eustream představuje důležité energetické spojení mezi východem a západem a mezi severem a jihem. Robustní systém paralelních potrubí je napojen na hlavní přenosové trasy na Ukrajině, v Maďarsku, Rakousku, České republice a Polsku.

Služby společnosti Eustream využívají významné evropské energetické společnosti. Přístup do soustavy a přeprava plynu jsou poskytovány všem partnerům transparentním a nediskriminačním způsobem v souladu s evropskou a slovenskou legislativou v oblasti plynárenství.

Systém se skládá ze čtyř až pěti paralelních potrubí o průměru 1200/1400 mm s provozním tlakem 7,35 MPa. Tlakový diferenciál potřebný pro tok plynu v současnosti zajišťuje pět velkých kompresorových stanic se souhrnným instalovaným výkonem téměř 550 MW. Přístup do přepravní sítě je založen na principu „entry-exit“. Pro vstup do systému a výstup z něho si zákazníci mohou vybrat z následujících vstupních a výstupních bodů:

  • Veľké Kapušany (vstupní a výstupní bod přepravní soustavy zemního plynu na Ukrajině)
  • Baumgarten (vstupní a výstupní bod přepravní soustavy zemního plynu v Rakousku)
  • Lanžhot (vstupní a výstupní bod přepravní soustavy zemního plynu v České republice)
  • Budince (vstupní a výstupní bod přepravní soustavy zemního plynu na Ukrajině)
  • Veľké Zlievce (vstupní a výstupní bod přepravní soustavy zemního plynu v Maďarsku)
  • Domácí bod (vstupní a výstupní bod distribučních sítí a zásobníků na Slovensku)
  • Výrava (vstupní a výstupní bod přepravní soustavy zemního plynu v Polsku)

Více na www.eustream.sk

eustream_logo_color_min

Jediný provozovatel přepravní soustavy plynu na Slovensku a vlastník veškeré přepravní infrastruktury s propojením do všech sousedních zemí

Klíčové strategické aktivum pro Slovensko s jedinečnou pozicí pro dodávky plynu na středoevropské a jihoevropské trhy s plynem bez ohledu na zdroj a strukturu toků plynu
Stabilní regulační prostředí plně vyhovující předpisům EU
Zkušený manažerský tým s vynikajícími výsledky

 

CF038506_kap

 

nove_CF038590_eustream_kap