• Významný výrobce a dodavatel tepla pro více než 150 tisíc domácností a komerčních zákazníků v České republice

Teplárenství

Elektrárny Opatovice (EOP)

dodávají tepelnou energii pro více než 62 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových podniků, administrativních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. Distribuční soustavu EOP tvoří přibližně 320 km tepelných sítí.

EOP patří mezi ekonomicky nejvýhodnější dodavatele tepelné energie v České republice a poskytuje stabilní cenově dostupné dodávky tepla odběratelům v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a okolních obcích.

EOP provozuje 6 bloků o celkovém instalovaném tepelném výkonu 927 MWt a elektrickém výkonu 378 MWe, které ročně dodají celkem více než 1 TWh elektrické energie a více než 3 PJ tepla. Zařízení teplárny dále umožňuje dodávat regulační výkon, jímž pomáhá vyrovnávat bilanci v elektrizační soustavě, a může také fungovat v ostrovním režimu a v případě kolapsu celé elektrizační soustavy pokračovat v dodávkách elektřiny pro vyčleněné území.

Více na www.eop.cz

Plzeňská teplárenská

je největším výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie na území Plzeňského kraje. Společnost zásobuje teplem prostřednictvím vlastní distribuční sítě o délce 263 km více než 55 tisíc domácností v Plzni a rovněž dodává teplo, chlad, pitnou vodu, užitkovou vodu a stlačený vzduch svým komerčním a institucionálním zákazníkům. Provozovateli české přenosové soustavy společnost poskytuje na základě dlouhodobé smlouvy certifikované podpůrné služby a pomáhá vyrovnávat nabídku a poptávku po elektrické energii.

Společnost vlastní tři teplárenské zdroje s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, včetně jednoho zařízení na energetické využití odpadů o celkovém instalovaném tepelném výkonu 525 MWt a elektrickém výkonu 274 MWe. Tepelnou a elektrickou energii vyrábí PLTEP zejména z hnědého uhlí, biomasy a komunálního odpadu. Společnost postupně zvyšuje podíl spalování biomasy, a to zejména díky přestavbě fluidního kotle K6, v němž se biomasa spaluje spolu s hnědým uhlím.

Více na www.pltep.cz

United Energy

je významným výrobcem tepla v severočeském regionu. Ročně dodává téměř 1,5 PJ tepla pro více než 34 tisíc domácností v Mostu a Litvínově, dále pro průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, kancelářské budovy a různé instituce. Část tepelné energie prodává do sekundárních sítí dalších distributorů tepla. Celková délka distribuční sítě UE, vlastněná její dceřinou společností Severočeská teplárenská, činí 150 km potrubních rozvodů.

UE provozuje elektrárnu a teplárnu v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném tepelném výkonu 487 MWt a elektrickém výkonu 239 MWe, produkující teplo a elektřinu ve vysoce účinném kogeneračním režimu při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. Hnědé uhlí jako primární palivo doplňuje biomasa využívaná v uhelném kotli přestavěném na čisté spalování biomasy.

Více na www.ue.cz

CF037814_eop

 

copyright_epinfrastructure_eop_CF038149