Naše zelená transformace

Chceme hrát vedoucí roli v přechodu na nízkouhlíkovou budoucnost. Přidejte se k nám na této cestě k udržitelnosti.

Naše cesta

V EPIF se komitujeme k přechodu na udržitelnou, uhlíkově neutrální budoucnost. V rámci našeho komplexního transformačního plánu jsme si pro každý z našich segmentů stanovili jasný postup, jak tohoto cíle dosáhnout. Při stanovení našich dekarbonizačních cílů směřujcících k redukci emisí jsme se snažili, abychom byli v souladu s vědeckými principy a Pařížskou dohodou o omezení globálního oteplování na maximálně 1,5°C. Proto jsme náš tranfromační plán přizpůsobili iniciativě Science Based Targets (SBTi), jež je obecně považována za zlatý standard pro určování cílů na základě vědeckých poznatků. Hlavní cíle naší transformace jsou následující:

Odchod od uhlí do roku 2030

Pro všechny naše teplárenské provozy jsme vypracovali podrobný plán na ukončení využívání uhlí nejpozději do roku 2030.

Uhlíková neutralita do roku 2040

Do roku 2040 chceme ukončit spalování fosilních paliv a eliminovat tak emise CO2.

Nulové čisté emise našich provozů do roku 2050

Do roku 2050 plánujeme  dosáhnout nulových čistých emisí našich provozů v emisní kategorii 1 a 2. Tento cíl zahrnuje odstranění úniků metanu v naší plynárenské infrastruktuře.

Snížení emisí metanu

Do roku 2030 chceme snížit emise metanu v naší plynárenské infrastruktuře v souladu s Globálním metanovým závazkem (Global Methane Pledge), tj. alespoň o 30 % oproti roku 2022.

Emise kategorie 3

Aktivně pracujeme na měření a snižování našich emisí kategorie 3. Objemy těchto emisí za rok 2024 zveřejníme jako součást zveřejňovaných informací v oblasti ESG v první polovině roku 2025.

Přechod na obnovitelné plyny

Jakmile budou obnovitelné plyny dostupné v komerčním měřítku, plánujeme přejít na tyto udržitelné alternativy.

Věříme ve vodík a obnovitelné plyny

Chceme se stát předním hráčem v přechodu na vodík. Vzhledem k naší jedinečné strategické poloze investujeme do projektů výzkumu a vývoje zaměřených na vodíkové technologie. Iniciativy jako European Hydrogen Backbone a Středoevropský vodíkový koridor ukazují na důležitost robustní infrastruktury pro přepravu a skladování různorodé směsi plynů. S ohledem na teritoriální rozdíly v objemech lokální výroby a lokální spotřeby vodíku v Evropě je nezbytné vybudovat rozsáhlou tranzitní a skladovací infrastrukturu. Naši stávající plynárenskou infrastrukturu proto plánujeme přebudovat tak, aby byla vhodná pro přepravu těchto plynů.

Další informace najdete na níže uvedených odkazech:

GfC_MarketStateTrends_2023.pdf (gasforclimate2050.eu)

H2 Pilot (English) – SPP Distribúcia (spp-distribucia.sk)

Energy Transformation Projects | Eustream

Innovative and development projects | Nafta

 

Sustainability Report

Čtěte zde