EPH očekává změnu akcionářské struktury

17. 10. 2016

V souvislosti s dnes oznámeným vstupem nových minoritních akcionářů do společnosti EP Infrastructure, a.s (EPIF) dojde i ke změnám ve struktuře akcionářů Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH).

– Současní vlastníci EPH uzavřeli sérii transakcí, v jejichž důsledku bude v budoucnu EPH vlastnit Daniel Křetínský (94%) a vybraní členové stávajícího managementu (6%)

– Stávající akcionáři – Biques Limited (kontrolovaná private equity strukturami partnerů J&T), Milees Limited (kontrolovaná Patrikem Tkáčem) a EP Investment S.à r.l. (kontrolovaná Danielem Křetínským) – inkasují celkem 1,5 miliardy eur za celkem 30% akcií EPH.

– Zatímco Biques Limited prodá všechny akcie EPH ve svém držení, společnosti Milees Limited a EP Investment S.à r.l. prodají každá 2,17% podíl v EPH.

– Milees Limited (kontrolovaná Patrikem Tkáčem) získá další 1,75 až 2,75 miliard eur. Výsledná částka bude odrážet růst hodnoty EPH v příštích letech.

Touto transakcí pro mě a ostatní partnery J&T dochází k částečné realizaci zisků z mimořádně úspěšného projektu. Sjednané parametry umožní participovat na výsledcích EPH i v dalších letech a je společným zájmem všech, aby EPH dál rostlo. Prodej podílů ze strany společností Milees Limited a Biques Limited umožňuje zakladatelům J&T kumulovat prostředky ve výši více než 3 miliardy eur. Takto získaný kapitál, spolu s prostředky, které spravujeme našim klientům, chceme použít na vznik nového silného investičního fondu. Předpokládáme, že budeme investovat především do projektů ex-partnerů J&T, včetně projektů Daniela Křetínského. Ostatně naše dlouholeté společné partnerství při investicích pokračuje v dalších projektech, jako jsou například média nebo oblast e-commerce,“ říká Patrik Tkáč předseda představenstva J&T Banky.

Obě transakce mají z mého pohledu jiný význam a hodnoceni. Zatímco Biques Limited byl v EPH pasivním finančním investorem a ukončení jeho investice jsme předpokládali a připravovali se na něj, dohoda o ukončení investice Patrika Tkáče, realizované prostřednictvím Milees Limited, vznikala až v posledních měsících. A přesto, že ji považuji za vzájemně velmi výhodnou a věcně správnou, nebyla pro mě v osobní rovině vůbec jednoduchá. Patrik Tkáč byl tím, kdo mi dal příležitost působit v oblasti byznysu a společné vlastnictví všech aktiv s ním pro mě byl základním axiomem mého podnikání. Pokud jde o podmínky transakce, z mého pohledu je klíčové, že splátkový kalendář a další podmínky jsou sjednány tak, aby potvrdily velmi silný finanční profil skupiny EPH a rovněž umožní i další růst skupiny prostřednictvím akvizic. Z pohledu změn na úrovni EPH považuji za zásadně významné, že se v rámci této transakce podaří naplnit můj dlouhodobý cíl a moji klíčoví spolupracovníci budou mít možnost získat podíl v EPH,“ říká Daniel Křetínský, předseda představenstva EPH.

 

Background:

Současná struktura akcionářů EPH:

BIQUES LIMITED (zastupující private equity struktury J&T)             .. 25.67%

EP Investment S.à r.l. (kontrolovaná Danielem Křetínským)              .. 37.17%

MILEES LIMITED (kontrolovaná Patrikem Tkáčem)                           .. 37.17%

 

1.        Ukončení mimořádně úspěšné investice J&T

EPH uzavřel smlouvu o nákupu 30% svých vlastních akcí (25,67%, tedy všechny akcie EPH v držení Biques Limited , která zastupovala private equity struktury partnerů J&T; 2,17% od společnosti  Milees Limited ovládané Patrikem Tkáčem a stejný podíl 2,17% od společnosti EP Investment S.à.r.l, kterou vlastní a ovládá Daniel Křetínský). Kupní cena za 30% akcií EPH byla sjednána na 1,5 miliardy eur, které budou splatné v okamžiku vypořádání transakce, který by měl nastat současně s okamžikem vypořádání vstupu nového minoritního akcionáře do EPIFu, tedy začátkem příštího roku. Nákup vlastních akcií EPH bude z drtivé většiny financován právě z prostředků získaných za prodej 30% akcii EPIF. Aktuální tržní hodnota EPH tedy činí cca 5 miliard eur.

 

2.        Vypořádání vztahu mezi Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem

Současně došlo k uzavření další smlouvy, na základě které společnost Milees Limited, ovládaná Patrikem Tkáčem, prodává veškeré akcie ve svém držení, tedy 35% podíl v EPH (původních 37,17% minus 2,17% prodaných v první fázi transakce), společnostem kontrolovaným Danielem Křetínským, a to společnosti EP Investment S.à.r.l. ve výši 2,10%, která tím bude kontrolovat 37,1% (původní podíl 37,17 mínus 2,17% v první fázi plus 2,1% získaných od Milees) a společnosti EP Investment 2 S.à.r.l. podíl ve výši 32,9%. EPH bude rušit vlastní akcie (oněch 30%), tedy dojde k nárůstu podílu zbylých akcionářů.

Daniel Křetínský, tak po zrušení vlastních akcií v majetku EPH, bude držet 53% akcií EPH skrze společnost EP Investment S.à.r.l.a zbylých 47% bude kontrolovat přes společnost EP Investment 2 S.à.rl.

Současně vybraní manažeři EPH získají možnost koupit podíl v celkové výši 11% ve společnosti EP Investment S.à.rl., což bude představovat nepřímý 6% podíl v EPH.

Po naplnění těchto změn bude 94% podíl v EPH vlastnit Daniel Křetínský a 6% skupina manažerů koncernu EPH.

Kupní cena za 32,9 % akcií EPH(což představuje 47% akcií EPH po zrušení vlastních akcií), kterou získá společnost Milees Limited, je sjednána na základní částku 1,7 miliardy eur s možností dalšího navýšení až o 1 mld. eur, a to v případě budoucího růstu hodnoty EPH. Konečná kupní cena těchto 32,9% se tak bude pohybovat v intervalu 1,75 až 2,75 mld. eur plus úrok za období od 1.1. 2017 do splacení kupní ceny.

Tato kupní cena není hrazena okamžitě v době převodu akcii, ale je naopak rozložená do dlouhodobějšího splátkového kalendáře, s prvky flexibility na straně kupujícího.