EPIF vydává zprávu o udržitelnosti za rok 2021

14. 6. 2022

Společnost EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“) zveřejnila svou čtvrtou zprávu o udržitelnosti, v níž prezentuje své výsledky v oblasti ESG za rok 2021. Jako významný hráč na poli energetiky ve střední Evropě chce EPIF stát v čele probíhající energetické transformace a zároveň dbát na zásady energetické bezpečnosti a dostupnosti energie pro všechny. Naše úsilí i nadále směřujeme ke splnění našeho dlouhodobého cíle, k němuž jsme se zavázali v květnu 2021, a to dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040. Na jeho podporu jsme si stanovili řadu střednědobých cílů jako snížení emisí CO2 z našich stávajících tepláren o 60 % oproti úrovni z roku 2020 do roku 2030 či postupné ukončení využívání hnědého uhlí jako hlavního zdroje energie do roku 2030. Tato zpráva o udržitelnosti rovněž ukazuje naši snahu snížit emise metanu, které neodmyslitelně patří k provozování přepravní a distribuční sítě i zásobníků plynu.

Jako provozovatel klíčové plynárenské infrastruktury jsme si vědomi toho, že úspěšná energetická transformace do značné míry závisí na schopnosti skladovat a znovu distribuovat ve velkém měřítku přebytky energie z nestabilních obnovitelných zdrojů. To je dnes nemyslitelné bez obnovitelných plynů jako například vodík. Naším cílem je proto využít nezbytné prostředky k modernizaci naší infrastruktury a jejímu přizpůsobení těmto alternativním palivům. Již jsme zahájili projekty zaměřené na posouzení kompatibility naší infrastruktury se směsí vodíku a zemního plynu. Společnost SPP – distribúcia v letošním roce spustí zkušební dodávky směsi vodíku v oddělené části sítě ve zvolené obci na Slovensku.

Význam robustní infrastruktury pro bezpečnost dodávek ukázala i bezprecedentní ruská invaze, jež způsobila dramatický vývoj na energetických trzích. Invaze přinesla i nesmírné lidské utrpení a donutila miliony lidí opustit své domovy na Ukrajině. Od samého začátku jsme se podíleli na humanitární pomoci uprchlíkům, ale i lidem, kteří zůstali na území Ukrajiny. Nadace EP Corporate Group, do níž EPIF významně přispívá, uvolnila 2 miliony EUR na pomoc při zajišťování bydlení pro uprchlíky a získání potřebné odborné rekvalifikace, díky níž budou moci najít uplatnění na českém trhu práce. Prostřednictvím nadace EPH ve Slovenské republice EPIF dále poskytuje finanční a humanitární pomoc uprchlíkům na Slovensku a rovněž těm, kteří na Ukrajině zůstávají. 

Jsme si vědomi potřeby formálně zakotvit naše snahy v oblasti ESG v komplexním souboru politik, a proto jsme v dubnu 2021 rozšířili stávající politiky o oblast správy integrity majetku, kybernetické bezpečnosti, diverzity na pracovišti, oznamování nekalého jednání či ochrany biodiverzity. Naše soustavné úsilí o zlepšování výsledků v oblasti ESG se odráží i v hodnocení společnosti Sustainalytics, která v červnu 2021 udělila skupině EPIF silný rating 20,0 a zařadila ji do kategorie nízkého rizika. EPIF se v době hodnocení umístila na 6. místě z 62 společností v sektoru multi-utilities. V září 2021 pak skupina EPIF získala hodnocení 66 z celkem 100 bodů od společnosti S&P Global Ratings Europe Limited, čímž mírně zlepšila svůj první výsledek 65 ze 100 bodů z roku 2020. Soustavná spolupráce s ratingovými agenturami nám pomáhá zkvalitňovat zveřejňované informace a uspokojovat tak stále rostoucí potřeby všech zúčastněných stran.

Zprávu o udržitelnosti skupiny EPIF za rok 2021 najdete zde
Politiky udržitelnosti skupiny EPIF najdete zde