EP Infrastructure prodává Pražskou teplárenskou skupině Veolia

7. 9. 2020

EP Infrastructure, a.s. (EPIF) oznamuje, že prodává skupině Veolia svůj 100% podíl v Pražské teplárenské, a.s., jejích dceřiných společnostech a PT Transit, a.s. (dále jako Pražská teplárenská nebo PT), který držela prostřednictvím EP Energy (EPE). Transakci musí ještě schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Rozhodnutí o divestici Pražské teplárenské bylo vyvoláno vážným strategickým zájmem Veolie. V kontextu naší dlouholeté spolupráce s Veolií, dohody o partnerství při budování nízkoemisních zdrojů výroby tepla pro její potřeby a v neposlední řadě kvalitě Veolie jako provozovatele teplárenských soustav jsme nakonec s divestici souhlasili. Předáváme Pražskou teplárenskou do dobrých rukou investora, který bude soustavu provozovat odpovědně a za atraktivních podmínek pro zákazníky,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva EPIF.

Tato akvizice plně odpovídá strategii skupiny Veolia ve střední a východní Evropě, kde již Veolia uzavřela řadu dlouhodobých partnerství přizpůsobených lokálním potřebám. Jde o další úspěšný krok ve strategickém rozvoji skupiny v Praze, který nám umožní propojení našich vodohospodářských a energetických aktivit,” sdělil Philippe Guitard, ředitel Veolie pro střední a východní Evropu.

PT provozuje nejrozsáhlejší síť dálkového tepla v České republice (550 km, 230 000 domácností). Teplem zásobuje pravobřežní část Prahy, provozní výnosy v roce 2019 dosáhly zhruba pěti miliard Kč a zaměstnávala 411 lidí.

Jediným akcionářem EPE je skupina EPIF, kterou vlastní z 69 % Energetický a průmyslový holding a.s. (EPH) a z 31 % konsorcium globálních institucionálních investorů, které spravuje společnost Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).