Hospodářské výsledky společností EPH a EP Infrastructure za první pololetí roku 2015

2. 11. 2015

konsolidované, neauditované, dle IFRS

Zisk společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“) před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) dosáhl v prvním pololetí letošního roku 832 milionů eur, což je o 149 milionů více (+21,8 %) než za stejné období loni. Vznikající subholding EP Infrastructure1 se na tomto výsledku podílel svou EBITDA ve výši 741 milionů eur (o 154 milionů, resp. o 26,2 % více než v prvním pololetí 2014).

K posledním červnu 2015 činila EBITDA společnosti EPH za období posledních dvanácti měsíců 1 543 milionů eur (o 149 milionů, respektive o 10,7 % více, než byla celoroční EBITDA EPH za rok 2014). EBITDA firmy EP Infrastructure za stejné časové období dosáhla výše 1 378 milionů eur, tedy o 154 milionů více (+12,6 %) ve srovnání s výsledkem celého roku 2014.

Tržby společnosti EPH za období posledních dvanácti měsíců k 30. červnu 2015 vykázaly hodnotu 3 927 milionů eur, tržby EP Infrastructure činily 3 170 milionů eur.

1 Energetický a průmyslový holding, a.s připravuje změnu vnitřní struktury. V rámci této interní reorganizace zvažuje začlenění svých infrastrukturních aktiv ve střední Evropě pod jednu zastřešující entitu, společnost EP Infrastructure, a.s.

Více informací najdete na www.epinfrastructure.cz