Výzva k předložení akcií k výměně

6. 2. 2017

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s., se sídlem na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 024 13 507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 21608 (dále jen „Společnost“) dle ustanovení § 343 ve spojení s ustanovením § 526 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tímto vyzývá jediného akcionáře Společnosti, společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., IČ: 283 56 250, se sídlem na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 21747 (dále jen „Jediný akcionář“), k osobnímu předložení (i) hromadné akcie HA 001, nahrazující kmenové akcie A č. 1 – 226.100.000 na jméno (v listinné podobě) o jmenovité hodnotě každé akcie 250,- Kč, vydané Společností, a (ii) hromadné akcie HA 002, nahrazující akcie B Společnosti, se kterými jsou spojena zvláštní práva při rozdělení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti určená v čl. 22 stanov Společnosti, č. 226.100.001 – 323.000.000 na jméno (v listinné podobě) o jmenovité hodnotě každé akcie 250,- Kč, vydané Společností, k výměně, a to v termínu od 6. 2. 2017 do 31. 3. 2017, každý pracovní den, vždy od 9.00 hod. do 17.00 hod., v sídle Společnosti na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1. Jiný termín výměny akcií je možný po předchozí domluvě.

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 6. 2. 2017 přijal Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodnutí o přeměně 3.230.000 ks kmenových akcií A Společnosti, č. 222.870.001 – 226.100.000, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 250,- Kč, odpovídající 1% (jednomu procentu) základního kapitálu Společnosti na akcie B Společnosti, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 250,- Kč, se kterými jsou spojena zvláštní práva při rozdělení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti určená v čl. 22 stanov Společnosti, a současně rozhodl o s tím souvisejících změnách stanov Společnosti. Změna druhu akcií byla dne 6. 2. 2017 zapsána do obchodního rejstříku.

V Praze dne 6. 2. 2017

 

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s.