Oznámení o splacení emise dluhopisů o celkové nominální hodnotě emise 750 milionů eur, s úrokem 1,659 %, splatných v roce 2024, ke dni jejich konečné splatnosti

26. 4. 2024

18.00, Praha, 26. dubna 2024

EP Infrastructure, a.s. (IČO 024 13 507), se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika („EPIF“), oznamuje, že ke dni 26. 4. 2024 splatila celou nesplacenou část emise dluhopisů o celkové nominální hodnotě emise 750 milionů eur, s úrokem 1,659 %, splatných v roce 2024, vydaných dne 26. 4. 2018, ISIN XS1811024543 („Dluhopisy“).

V září 2023 EPIF odkoupila Dluhopisy v celkové hodnotě 152 milionů eur prostřednictvím nabídky k odkupu (tender offer). Mezi říjnem a prosincem 2023 EPIF odkoupila Dluhopisy v celkové hodnotě 51 milionů eur, a to prostřednictvím nákupů na volném trhu.

Pro další dotazy kontaktujte:

Václav Paleček

vztahy s investory

EP Infrastructure, a.s.

Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1

T: +420 232 005 200

F: +420 232 005 400

palecek@epinfrastructure.cz

 

Právní upozornění:

Toto oznámení obsahuje povinně uveřejňovanou informaci ve smyslu § 120c zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.