EPIF vydává zprávu o udržitelnosti za rok 2023

3. 6. 2024

EP Infrastructure (dále jen „EPIF“) zveřejnil svou šestou zprávu o udržitelnosti, v níž uvádí aktuální informace o svých výsledcích v oblasti ESG.

I v roce 2023 hrál EPIF klíčovou roli při zajišťování bezpečných a cenově dostupných dodávek energie. Z této své základní úlohy nehodlá slevit, avšak uvědomuje si, že je třeba jí dosáhnout  bez emisí skleníkových plynů. Proto EPIF vypracoval plán transformace tak, aby všechna jeho aktiva splňovala požadavky bezuhlíkového energetického hospodářství a již v roce 2023 učinil řadu významných kroků k dosažení tohoto cíle.

V květnu 2023 EPIF formalizoval své dekarbonizační úsilí v souboru cílů snižování emisí. Snahou EPIF je snížit emise CO2 během období let 2022 až 2030 o 60 %, snížit emise metanu v souladu s Globálním metanovým závazkem do roku 2030, dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040 a nulových čistých emisí svých provozů do roku 2050.

V srpnu 2023 vypracoval EPIF klíčový dokument „Green Finance Framework“, tedy rámec pro zelené financování, jenž mu umožní propojit budoucí zdroje financování s realizací jeho plánu energetické transformace. Na tento rámec byly vydány dva externí posudky, první podle metodiky Shades of Green, nyní patřící pod společnost S&P Global, jež rámci přiřadila takzvaný světle zelený odstín („Light Green shading“), druhý od společnosti Sustainable Fitch, která udělila hodnocení „Good“. Oba externí hodnotitelé považují rámec za slučitelný mimo jiné s Principy zelených dluhopisů ICMA („ICMA Green Bond Principles“). V březnu 2024 EPIF rámec využil k vydání svých prvních zelených finančních instrumentů, tzv. Schuldschein dluhopisů.

Úsilí EPIF v oblasti ESG se odrazilo i v ESG ratingu na úrovni 19,8, který mu v říjnu 2023 udělila agentura Morningstar Sustainalytics. EPIF si tak zajistil 12. místo ze 104 společností v sektoru Multi-utilities a potvrdil svou pozici v kategorii nízkého rizika.

Gary Mazzotti, výkonný ředitel společnosti EPIF, shrnuje: „Transparentní zveřejňování informací a otevřená komunikace se všemi partnery jsou pro nás zásadní. Energetická transformace je složitý proces, který nelze uskutečnit ze dne na den. Zavázali jsme se k odpovědné a sociálně spravedlivé dekarbonizaci a ke všem našim řešením podáváme jasné a transparentní zdůvodnění. Rád bych vyjádřil poděkování všem, kteří jsou součástí této cesty.

Zprávu o udržitelnosti společnosti EPIF za rok 2023 najdete zde