Ratingem ESG na úrovni 18,2 potvrdil EPIF svou pozici v kategorii nízkého rizika, posunul se na 5. místo v sektoru Multi-utilities

4. 1. 2023

Společnost EP Infrastructure, a.s. (dále „EPIF“) s hrdostí oznamuje, že v prosinci 2022 získala hodnocení ESG na úrovni 18,2 od agentury Morningstar Sustainalytics, přední nezávislé společnosti zabývající se výzkumem, ratingem a analýzou dat v oblasti ESG, která posuzuje odolnost společností vůči environmentálním, sociálním a správním rizikům. Zlepšila tak své skóre (čím nižší skóre, tím lépe) z loňské hodnoty 20,0 a potvrdila své místo v kategorii nízkého rizika. Mezi více než 80 společnostmi v sektoru Multi-utilities obsadila společnost EPIF 5. místo. Tento výsledek odráží její zodpovědný přístup k řízení rizik ESG prostřednictvím implementace vhodných politik, programů a iniciativ.

V listopadu 2022 aktualizovala své ESG hodnocení také agentura S&P Global Ratings, která společnosti EPIF udělila 63 bodů ze 100, což představuje mírné zhoršení oproti loňským 66 bodům (čím vyšší skóre, tím lépe).

Gary Mazzotti, CEO EP Infrastructure, v reakci na vydanou aktualizaci ratingu uvedl: „Jsem velmi potěšen, že se naše trvalé úsilí v oblasti ESG opět projevilo v silném ratingu. Přestože nás čeká turbulentní vývoj na energetickém trhu a překážky, nemíníme slevit z našich cílů v této oblasti a jsme plně odhodláni plnit naši roli klíčového hráče v energetické transformaci, která je zároveň sociálně citlivá.“

Hodnotící zprávy jsou k dispozici zde (https://www.epinfrastructure.cz/esg-ratings/)

Další informace o aktivitách společnosti EPIF v oblasti ESG najdete ve zprávách o udržitelnosti https://www.epinfrastructure.cz/udrzitelnost/)