Oznámení o privátní emisi dluhopisů

8. 4. 2019

Dne 8. dubna 2019 společnost EP Infrastructure, a.s. („EPIF“) vydala osmileté dluhopisy s pohyblivou sazbou splatné 8. dubna 2027 v celkové nominální hodnotě 70.000.000 EUR, které byly přijaty k obchodování na vídeňské burze (Third Market operated by Vienna Stock Exchange) (dále jen „Emise“). Jediným manažerem Emise je Banca IMI. EPIF hodlá použít výnos z Emise na všeobecné korporátní účely. Emise znovu potvrzuje zájem mezinárodní komunity investorů o dluhové cenné papíry společnosti EPIF.