Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné

26. 10. 2016

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné společnosti EP Infrastructure, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 024 13 507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 21608 (dále jen “Společnost”)

V souladu s § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost oznamuje, že jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady dne 14. 10. 2016 rozhodl o přeměně všech akcií společnosti, tj. 323.000.000 (tři sta dvacet tři milionů) kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 250,- Kč (dvě stě padesát korun českých), na listinné cenné papíry. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Václavem Vodou, notářem se sídlem v Praze, notářský zápis, č. NZ 1936/2016, N 1451/2016.

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s.