EPIF uspěla s emisí Schuldschein

24. 4. 2019

Společnost EP Infrastructure, a.s. („EPIF“) načerpala částku 182,500,000 EUR na základě dlužních úpisů vydaných podle německého práva (tzv. „Schuldschein“).

Transakce byla původně uvedena na trh v objemu 100 milionů EUR, ale vzhledem k silné poptávce investorů se rozhodla společnost EPIF konečný objem navýšit. EPIF uzavřela pětiletý a sedmiletý Schuldschein, v obou případech s plovoucí úrokovou sazbou. COMMERZBANK AG and RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG jednaly jako aranžéři obou Schuldschein instrumentů. Načerpané částky použije EPIF pro všeobecné korporátní účely.

Gary Mazzotti, místopředseda představenstva společnosti EPIF, prohlásil: „Jsme potěšeni úspěchem naší první Schuldshein transakce, která byla dobře přijata investorskou komunitou. Se svojí konečnou velikostí 182.500.000 EUR představuje jednu z největších Schuldschein transakcí uskutečněných emitentem ze střední a východní Evropy, a EPIF tak nadále dokazuje schopnost udržovat a diverzifikovat své zdroje financování.