Vybrané výsledky EP Infrastructure za 3Q 2022

19. 10. 2022

Podle neauditovaných předběžných výsledků k 30. září 2022 společnost EP Infrastructure, a.s. („EPIF“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina EPIF“) vykázala 935 milionů EUR v peněžních prostředcích a peněžních ekvivalentech na plně konsolidovaném základě (ve srovnání s 1.078 miliony EUR k 30. červnu 2022) a 534 milionů EUR na poměrně konsolidovaném základě (ve srovnání s 724 miliony EUR k 30. červnu 2022). Současně se ve srovnání se situací k 30. červnu 2022 (4,09x) zlepšil Poměrný ukazatel čistého zadlužení Skupiny EPIF, který i nadále zůstává významně pod dlouhodobým cílem odpovídajícím hodnotě 4,3x. Skupina EPIF toho dosáhla navzdory výraznému zvýšení požadavků na tzv. „margining“ a nárůstu souvisejících vkladů na komoditní burze, které dosáhly vrcholu ve třetím čtvrtletí 2022. Tyto vklady, u většiny z nichž lze očekávat navrácení Skupině EPIF do konce roku 2023, se týkají především čisté pozice zajišťované výroby elektřiny v segmentu teplárenství Skupiny EPIF a dodávek energií společnosti EP Energy Trading, a.s. K 30. září 2022 dosáhly tyto vklady Skupiny EPIF na komoditní burze výše 874 milionů EUR (oproti 339 milionům EUR k 30. červnu 2022) na plně konsolidovaném i poměrně konsolidovaném základě.

Vzhledem k současné nejistotě na trhu s energiemi a dříve sděleným, přetrvávajícím závazkem EPIF zachovat, případně obnovit, úvěrový rating EPIF a jejích dceřiných společností, SPP – distribúcia, a.s. a eustream, a.s., v investičním pásmu, EPIF usiluje o to, aby do konce roku 2023, kdy očekává navrácení většiny vkladů souvisejících s tzv. „margining“ do Skupiny EPIF, dosáhla nového sníženého cíle pro Poměrný ukazatel čistého zadlužení Skupiny EPIF ve výši 3,5x (oproti současnému cíli 4,3x), který zamýšlí zachovat do té doby, dokud současná nejistota neopadne.

 

EP Infrastructure, a.s., je emitentem těchto dluhopisů:

Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 1,816 % a splatné v roce 2031, ISIN: XS2304675791
Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 2,045 % a splatné v roce 2028, ISIN: XS2062490649
Seniorní dluhopisy v objemu 600.000.000 EUR, úročené sazbou 1,698 % a splatné v roce 2026, ISIN: XS2034622048
Seniorní dluhopisy v objemu 750.000.000 EUR, úročené sazbou 1,659 % a splatné v roce 2024, ISIN: XS1811024543