Schválení záměru odkupu dluhopisů prostřednictvím operací na volném trhu

29. 6. 2022

Společnost EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“) zvažuje odkup části svých veřejně obchodovaných dluhopisů prostřednictvím operací na volném trhu (zpětný odkup dluhopisů). Představenstvo EPIF rozhodlo, že společnost může příležitostně podle vlastního uvážení provést zpětný odkup dluhopisů, a to v závislosti na situaci na trhu a dalších podmínkách. Pokud k němu dojde, může se zpětný odkup týkat jakýchkoli veřejně obchodovaných dluhopisů vydaných společností EPIF a může být kdykoli pozastaven nebo ukončen.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k prodeji jakýchkoli cenných papírů.

 


EP Infrastructure, a.s., je emitentem těchto dluhopisů:

Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR úročené sazbou 1,816 %, splatné v roce 2031, ISIN: XS2304675791
Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR úročené sazbou 2,045 %, splatné v roce 2028, ISIN: XS2062490649
Seniorní dluhopisy v objemu 600.000.000 EUR úročené sazbou 1,698 %, splatné v roce 2026, ISIN: XS2034622048
Seniorní dluhopisy v objemu 750.000.000 EUR úročené sazbou 1,659 %, splatné v roce 2024, ISIN: XS1811024543


 

Případné dotazy prosím adresujte na:

Václav Paleček
vztahy s investory
EP Infrastructure, a.s.
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
T: +420 232 005 200
F: +420 232 005 400
palecek@epinfrastructure.cz

 


 

O společnosti EP Infrastructure, a.s.

Společnost EPIF spolu se svými dceřinými společnostmi (dále jen „skupina EPIF“) je přední evropskou společností působící v oblasti energetické infrastruktury, která se zaměřuje především na regulované a dlouhodobě nasmlouvané činnosti. Skupina EPIF vlastní a provozuje strategicky významná aktiva energetické infrastruktury v segmentech přepravy plynu, distribuce plynu a elektřiny, teplárenské infrastruktury a skladování plynu.

Přeprava plynu:
Společnost Eustream, a.s. působí jako jediný provozovatel přepravní soustavy zemního plynu na Slovensku. Plynovod společnosti Eustream, a.s. je součástí centrálního koridoru, který je jednou z největších a nejdůležitějších potrubních tras pro dovoz plynu do Evropy.

Distribuce plynu a elektřiny:
společnost SPP – distribúcia, a.s. je lídrem v oblasti distribuce plynu na Slovensku a druhým největším distributorem a dodavatelem elektřiny ve Slovenské republice.

Teplárenská infrastruktura:
Skupina EPIF je významným výrobcem elektřiny a provozovatelem tepelných distribučních soustav v České republice.

Skladování plynu:
Skupina EPIF má přední postavení v oblasti skladovacích kapacit zemního plynu v regionu Slovenské republiky, České republiky a Rakouska.

 

Disclaimer
Toto sdělení obsahuje určitá výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání skupiny EPIF. Tato výhledová prohlášení lze rozpoznat podle použití výrazů odkazujících do budoucna, například „domnívá se“, „odhaduje“, „plánuje“”, „předvídá“, „předpokládá“, „očekává“, „zamýšlí“, „má za cíl“, „může“, „usiluje“, „pravděpodobně“, „by“, „mohl by“, „může mít“, „bude“, případně „měl by“ a podobných výrazů, a to vždy i jejich použití v záporu či jiných variantách. Výhledová prohlášení se mohou lišit a často se také skutečně podstatně liší od skutečných výsledků. Podnikání skupiny EPIF je vystaveno řadě rizik a nejistot, které by rovněž mohly vést k tomu, že se některé výhledové prohlášení, odhad či prognóza bude podstatně lišit od informací, jež jsou uvedeny ve výhledových vyjádřeních obsažených v tomto sdělení či z nich vyplývají. Informace, názory a výhledová prohlášení obsažené v tomto sdělení se vztahují pouze ke dni jeho vydání a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Z toho důvodu by se žádnému výhledovému prohlášení neměl přičítat přílišný význam.
Toto sdělení obsahuje vnitřní informace ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 (nařízení o zneužívání trhu).