EP Infrastructure obhájila všechny své úvěrové ratingy se stabilním výhledem

22. 5. 2020

EP Infrastructure (EPIF) s potěšením oznamuje, že všechny tři ratingy, které byly společnosti uděleny v roce 2018, tedy BBB od S&P Global Ratings, Baa3 od Moody’s a BBB- od Fitch Ratings, byly opět potvrzeny se stabilním výhledem.
„Zejména v současném ponurém ekonomickém prostředí dokazují potvrzené úvěrové ratingy skutečnost, že EPIF stojí na pevných a odolných základech, které se primárně opírají o diverzifikovanou strukturu skupiny tvořenou regulovanými nebo dlouhodobě smluvními aktivy a extrémně vysokou schopností převést provozní zisk na hotovost,“ uvedl v reakci na potvrzené ratingy Gary Mazzotti, místopředseda představenstva EPIF.

O společnosti EP Infrastructure

Skupina EPIF je evropskou energetickou infrastrukturní utilitou, zaměřenou na tranzit, distribuci a skladování zemního plynu, výrobu a distribuci elektrické energie a teplárenství. EP Infrastructure je unikátní evropskou společností, která sdružuje velké množství rozmanitých infrastrukturních aktiv soustředěných především na Slovensku a v České republice. Z pohledu klíčového ukazatele EBITDA patří společnost mezi pět největších průmyslových skupin se sídlem v České republice.

Důležitá fakta o skupině EPIF

  • Skupina EPIF drží přibližně 49% podíl ve společnosti Eustream, kde má také kontrolu nad jejím řízením. Přepravní síť Eustream je součástí centrálního koridoru, který je největší a nejvýznamnější potrubní dopravní cestou pro dodávky ruského plynu do západní, střední a jižní Evropy.
  • EP Infrastructure je klíčovým distributorem zemního plynu a elektrické energie na Slovensku, v České republice je předním dodavatelem tepla konečným spotřebitelům.
  • Skupina EPIF drží největší skladovací kapacity plynu v regionu Slovensko – Česká republika – Rakousko.