EP Infrastructure, Eustream, Nafta a RWE podepsaly memorandum o rozvoji modrého vodíku na Slovensku

24. 9. 2021

Společnosti EP Infrastructure (EPIF), Eustream, Nafta a RWE Supply & Trading chtějí společně prozkoumat možnosti rozvoje nejmodernějších zařízení na výrobu modrého vodíku na východním Slovensku. Za tímto účelem společnosti podepsaly memorandum o společném postupu. Společnost RWE Supply & Trading by mohla odebírat a dovážet vyrobený vodík do Německa a na další klíčové trhy RWE v západní Evropě. Vodík by pak mohl být přenášen do Německa prostřednictvím upraveného plynovodu Eustream. Oxid uhličitý zachycený při výrobě vodíku by mohl být uložen ve vyčerpaných ložiscích zemního plynu na Slovensku nebo v sousedních zemích středovýchodní Evropy, včetně Ukrajiny. Partneři chtějí přispět k urychlení startu vodíkového hospodářství a významně přispět k evropským snahám v oblasti dekarbonizace.

RWE Supply & Trading je obchodní odnoží energetické společnosti RWE, která je jedním z lídrů evropského vývoje vodíku s velkým počtem vodíkových projektů po celé Evropě. RWE Supply & Trading usiluje o co největší množství příležitostí k dovozu nízkouhlíkového vodíku do Německa a na další evropské trhy.

„Očekáváme významnou potřebu dovozu nízkouhlíkového vodíku do Německa s cílem uspokojit domácí poptávku již v roce 2030. Středovýchodní Evropa a Ukrajina poskytují příznivé podmínky pro výrobu a vývoz modrého a zeleného vodíku. Potenciální odběr modrého vodíku vyrobeného na Slovensku a jeho dovoz do Německa prostřednictvím potrubí by podpořil naše aktivity v tomto regionu,“ říká Ulf Kerstin, provozní ředitel společnosti RWE Supply & Trading GmbH.

EPIF, Eustream a Nafta jsou lídry v oboru plynové infrastruktury v regionu střední a východní Evropy. Obě společnosti zastřešené EPIF se plánují stát důležitými hráči v oblasti vodíkového hospodářství a s tím spojené infrastruktury.

„Společnosti v portfoliu EPIF provozují infrastrukturu, která je důležitá pro mezinárodní přenos vodíku a jeho skladování. Ležíme mezi předpokládanými centry výroby ve střední a východní Evropě, včetně Ukrajiny se spotřebou v Německu a dalších západoevropských zemích. Spolupráce s RWE nám umožní společně prozkoumat příležitosti, které jsou důležité pro úspěšnou energetickou transformaci EU,” říká Gary Mazzotti, generální ředitel společnosti EP Infrastructure.

“Nedávno jsme oznámili ambice připravit naši rozvodnou síť na vodík. Do roku 2023 chceme být technologicky připraveni přijímat do naší soustavy vodíkové směsi až do 5 % a v budoucnu plánujeme vyčlenit jedno z našich potrubí pro přenos čistého vodíku. Spolupráce s RWE v oblasti výroby modrého vodíku na Slovensku je zajímavou příležitostí, která má za cíl urychlit nejen naše ambice, ale i zavádění vodíku v celé EU,” říká Rastislav Ňukovič, generální ředitel společnosti Eustream.

„Skladování vodíku hraje zásadní roli v dosažení úspěšného vodíkového hospodářství. Naše dlouhodobé zkušenosti se skladováním a naše strategická poloha nám umožňují významně přispět ke spolupráci v oblasti skladování vodíku a CO2. Věříme, že společně s našimi partnery jsme schopni najít atraktivní možnosti rozvoje zaměřené na podporu urychleného zavádění vodíku,” říká Martin Bartošovič, generální ředitel společnosti Nafta.

Společnosti ustanovily společnou pracovní skupinu, která vytvoří plán realizace projektu a v následujících měsících povede dialogy s příslušnými zainteresovanými stranami umožňujícími realizaci projektu, a to především na Ukrajině, v České republice a v Rakousku. Všechny společnosti považují memorandum za důležitý krok k dalšímu rozvoji svého podnikání v oblasti vodíku.