EPIF dosáhl hodnocení rizika ESG 20,0. To jej řadí do kategorie nízkého rizika a na 6. místo v sektoru Multi-utilities

8. 6. 2021

Společnost EP Infrastructure („EPIF“) s hrdostí oznamuje, že získala hodnocení ESG Risk Rating 20,0 od společnosti Sustainalytics, předního poskytovatele výzkumu, ratingu a dat v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení, která hodnotí odolnost společností vůči environmentálním, sociálním a správním rizikům. Toto skóre řadí společnost EPIF do kategorie s nízkým rizikem a na 6. místo z 62 společností ze sektoru Multi-utilities. Výsledky odrážejí zodpovědný přístup k rizikům ESG ze strany EPIF prostřednictvím implementace vhodných politik, programů a iniciativ.

Gary Mazzotti, místopředseda představenstva EPIF, v reakci na vydané hodnocení uvedl: „Jsem velmi potěšen výsledkem ESG hodnocení, který odráží naše trvalé úsilí v této oblasti. To bylo formalizováno v květnu letošního roku oznámením ESG cílů skupiny EPIF, které směřují především k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040. EPIF je i nadále odhodlán pokračovat ve své avizované cestě stát se lídrem v sociálně udržitelném přechodu na dekarbonizovaný energetický systém.“

Hodnotící zpráva Sustainanalytics je k dispozici zde

Politiky EPIF v oblasti ESG jsou k dispozici zde

Zpráva o udržitelnosti EPIF 2020 je k dispozici zde