Teplárny EPH zvýší cenu tepla pouze o 4,8%, očištěno o inflaci to znamená pokles reálné ceny

1. 12. 2022

  • Zákazníci tepláren EPH budou mít výrazně nejlevnější teplo v ČR

Nárůst cen tepla, které produkují teplárny spadající pod Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), bude činit pouze 4,8 %. Vzhledem k inflaci tak jde v reálných, o inflaci očištěných cenách, o přibližně 10% zlevnění. K poklesu reálné ceny dochází i navzdory tomu, že veškeré náklady významně vzrostly, např. cena hnědého uhlí od Severočeských dolů přibližně o 200 %. Toto zdražení tepla je zásadně nižší, než jaké oznámily ostatní české teplárny.

Vysoké ceny energií se velmi negativně promítají do životní úrovně většiny obyvatel. Nejvýznamnějším účtem domácností jsou právě náklady na vytápění. Rozhodli jsme se proto, že vyšší výnosy z prodeje elektřiny, kterou teplárny zjednodušeně vyrábějí jako vedlejší produkt při produkci tepla, využijeme na minimalizování dopadů zdražování. Zjednodušeně tak lze říci, že obyvatelé Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi, Plzně, Mostu a Litvínova, kteří jsou napojeni na systém centrálního zásobování teplem z našich zdrojů, budou ochráněni před dopady energetické krize a to díky vládnímu zastropování cen energií a našemu přístupu k cenotvorbě tepla,“ říká Daniel Častvaj, ředitel komunikace EPH.

Tento krok byl umožněn aktuálně přijatou vládní legislativou, konkrétně takzvaným zastropováním cen výrobců elektřiny a daní z neočekávaných zisků, která ponechala teplárnám určitý prostor pro tvorbu zisku v segmentu prodeje elektrické energie. Spolu s dlouhodobou výhodou teplárenství, kterou je kombinovaná výroba elektřiny a tepla a při rozumném přístupu provozovatele, je možné odběratele ochránit před prudkými cenovými výkyvy.

Naším původním cílem byl nulový nárůst cen, jehož podmínkou bylo, aby Evropská komise akceptovala českou legislativu, která měla po omezené období zmírnit vliv povolenek na teplárenství. Bohužel tato notifikace zatím neproběhla. Po jejím případném schválení jsme připraveni tento pozitivní vliv okamžitě promítnout do cen tepla,dodal Častvaj.

EPH, prostřednictvím dceřiné společnosti EP Infrastructure, v České republice kontroluje tyto teplárny: Elektrárny Opatovice (dodávají teplo pro Pardubice, Hradec Králové a Chrudim), United Energy (Most a Litvínov) a drží manažerskou kontrolu v Plzeňské teplárenské (Plzeň).

Cenové opatření vstoupí v platnost od 1. ledna 2023.