Prodej 49% Stredoslovenské energetiky dokončen

27. 11. 2013

EDF a Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) úspěšně dokončili transakci, jejímž předmětem je převod minoritního podílu 49% a manažerské kontroly ve společnosti Stredoslovenská energetika, a.s (SSE) z EDF na EPH.

Už dříve s tímto převodem vyslovila souhlas valná hromada SSE a antimonopolní orgány.

Cena 49% podílu v SSE činila zhruba 400 miliónů euro.