EPIF vydává svůj druhý Sustainability Report

27. 8. 2020

V pořadí druhý Sustainability Report skupiny EP Infrastructure, a.s. (EPIF) podává přehled o aktivitách skupiny za rok 2019 s důrazem na ESG oblast, tedy vztah k životnímu prostředí, sociální odpovědnosti a systému řízení a správy společnosti. Report je letos poprvé sestaven v souladu s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a Agendou 2030.

Skupina EPIF aktivně podporuje přechod k novému, udržitelnějšímu a inkluzivnějšímu energetickému modelu. Více než 89 % konsolidovaného ukazatele Adjusted EBITDA skupiny pochází z přepravy plynu, distribuce plynu a elektřiny a skladování zemního plynu, což jsou aktivity s relativně nízkým emisním dopadem. Nedávná akvizice Plzeňské teplárenské částečně změnila energetický mix skupiny EPIF ve prospěch paliv, jako je biomasa či komunální odpad. Vedle toho pak skupina i v roce 2019 pokračovala v aktivitách k rozvoji svého portfolia směrem k obnovitelným zdrojům energie. V letech 2015-2019 narostla instalovaná kapacita skupiny EPIF z obnovitelných zdrojů energie ze 26 MWe na 40 MWe, což představuje 53% nárůst.

Skupina EPIF, jakožto jeden z klíčových hráčů na poli středoevropské energetické infrastruktury, si je vědoma velké zodpovědnosti za zvyšování energetické bezpečnosti a udržitelnosti.

Více zajímavých informací naleznete v Sustainability Reportu 2019.