EPIF jmenoval nového finančního ředitele

9. 6. 2020

EP Infrastructure (EPIF) oznamuje, že od 1. června 2020 nastoupil na pozici finančního ředitele skupiny Václav Paleček. Na novou pozici přichází ze společnosti EP Power Europe (EPPE), kde se mu v roli Head of Group Controlling and Financial Reporting podařilo od základu vybudovat zcela nový controllingový tým.

“Těší mě, že se Václav rozhodl přijmout pozici finančního ředitele v naší společnosti, kam přichází s cennými zkušenostmi nabytými jak během 6letého působení ve skupině EPH, tak z předchozí práce pro KPMG. Jménem celého EPIF týmu se těším na naši vzájemnou spolupráci v nadcházejících letech,” řekl Gary Mazzotti, místopředseda představenstva EPIF.

“Zároveň tak mohu potvrdit, že náš současný finanční ředitel Filip Bělák přijal pozici finančního ředitele a člena představenstva ve společnosti EP Power Europe. Rád bych za sebe, za představenstvo EPIF i společnosti působící ve skupině EPIF Filipovi poděkoval za jeho úsilí, obětavost i mnohé úspěchy, kterých za dobu svého působení v EPIF dosáhl, a samozřejmě mu popřál i mnoho zdaru na nové pozici v EPPE,” dodal Gary Mazzotti.