EP Infrastructure, a.s.: neauditované finanční výsledky za Q3 2018 a plány optimalizace finanční struktury

1. 2. 2019

Výsledky hlavních činností skupiny EP Infrastructure (dále jen “EPIF” či “Skupina“) zůstaly v prvních třech čtvrtletích roku 2018 silné a stabilní. Na základě interně sestavených neauditovaných konsolidovaných finančních informací Skupiny, schválených představenstvem EPIF dne 1. února 2019, dosáhla upravená EBITDA (i) 1 086 milionu EUR za devět měsíců končících 30. zářím 2018 a 1 439 milionů EUR za období dvanácti měsíců končící 30. zářím 2018 (dále jen „Upravená LTM EBITDA“). Pokles Upravené LTM EBITDA o 2.0 % ve srovnání s rokem 2017 byl způsoben především nižšími teplotami (a tedy zejména vyššími výnosy z distribuce tepla a plynu) v roce 2017. Proporční ukazatel Čistý dluh / Upravená EBITDA (ii) Skupiny ve výši 4.3x zůstal v souladu s cíli Skupiny.
„Strategie založená na diverzifikované struktuře Skupiny, díky které dosahujeme předvídatelných a stabilních výnosů, zůstává nadále v platnosti a finanční výsledky za devět měsíců končících 30. zářím 2018 jsou plně v souladu s naším plánem a očekáváním a opětovně zdůrazňují stabilitu našich příjmů,“ konstatoval v reakci na dosažené výsledky Gary Mazzotti, místopředseda představenstva společnosti EPIF.
Skupina průběžně vyhodnocuje příležitosti k dosažení optimální struktury financování, aniž by zvýšila své čisté zadlužení. V rámci této strategie zvažuje představenstvo společnosti EPIF v současné době načerpání nového bankovního dluhu, vydání dlužních úpisů podle německého práva (tzv. „Schuldschein“) či privátní emisi dluhopisů.

Kontakt pro vztahy s investory:
Filip Bělák, Finanční ředitel
Tel.: +420 232 005 312
E-mail: investorrelations@epinfrastructure.cz

plné znění zprávy zde