SPOLEČNOST EPIF A JEJÍ AKCIONÁŘI POTVRZUJÍ ODHODLÁNÍ UDRŽET INVESTIČNÍ STUPEŇ ÚVĚROVÉHO RATINGU

10. 3. 2022

10. března 2022

Společnost EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“) a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina EPIF“) průběžně sledují aktuální situaci na trhu.
Akcionáři EPIF informovali EPIF, že dokud nedojde ke stabilizaci situace, hodlají vykonávat svá hlasovací práva způsobem, který nepovede k výplatě dividend z EPIF ani k realizaci žádných akvizic ze strany Skupiny EPIF. Cílem těchto opatření je podpořit současný investiční rating Skupiny EPIF a jejích dceřiných společností SPP – distribúcia, a.s. („SPPD“) a eustream, a.s. („Eustream“) během současné nejistoty ohledně dalšího vývoje situace.

Ačkoli je společnost EPIF i nadále plně odhodlána udržet si svůj investiční rating a investiční rating SPPD a Eustream, schopnost toho dosáhnout závisí na řadě faktorů, které se v některých případech vymykají kontrole společnosti i jejích akcionářů. EPIF nadále pečlivě sleduje situaci a je připravena v případě nutnosti informovat investory.

EP Infrastructure, a.s., je emitentem těchto dluhopisů:
Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 1,816 % a splatné v roce 2031, ISIN: XS2304675791

Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 2,045 % a splatné v roce 2028, ISIN: XS2062490649

Seniorní dluhopisy v objemu 600.000.000 EUR, úročené sazbou 1,698 % a splatné v roce 2026, ISIN: XS2034622048

Seniorní dluhopisy v objemu 750.000.000 EUR, úročené sazbou 1,659 % a splatné v roce 2024, ISIN: XS1811024543

Případné dotazy laskavě adresujte:
Václav Paleček

vztahy s investory EP Infrastructure, a.s.

Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1

T: +420 232 005 200

F: +420 232 005 400
palecek@epinfrastructure.cz

 

O společnosti EP Infrastructure, a.s.
Skupina EPIF je přední evropskou energetickou infrastrukturní společností, která se zaměřuje především na regulované a dlouhodobě nasmlouvané aktivity. Skupina EPIF vlastní a provozuje strategicky významná aktiva energetické infrastruktury v oblasti přepravy plynu, distribuce plynu a elektřiny, teplárenské infrastruktury a skladování plynu.
Přeprava plynu: Společnost Eustream působí jako jediný provozovatel plynárenské přepravní soustavy ve Slovenské republice. Plynovod společnosti Eustream je součástí centrálního koridoru, který je jednou z největších a nejdůležitějších potrubních tras pro dovoz plynu do Evropy.
Distribuce plynu a elektřiny: SPPD zastává vedoucí postavení na trhu distribuce plynu ve Slovenské republice a je druhým největším distributorem a dodavatelem elektrické energie ve Slovenské republice.
Teplárenská infrastruktura: Skupina EPIF je významným provozovatelem teplárenských distribučních systémů v České republice.
Skladování plynu: Skupina EPIF zastává vedoucí postavení v oblasti skladovacích kapacit plynu v regionu Slovenské republiky, České republiky a Rakouska.

Omezení odpovědnosti
Toto sdělení obsahuje určitá výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání Skupiny EPIF. Tato výhledová prohlášení lze identifikovat podle použití výhledové terminologie, včetně výrazů „věří“, „odhaduje“, „plánuje“, „předvídá“, „předpokládá“, „očekává“, „zamýšlí“, „má za cíl“, „může“, „usiluje“, „pravděpodobně“, „by“, „mohl“, „může mít“, „bude“ nebo „měl by“, nebo v každém případě i jejich záporných forem nebo jiných variant či srovnatelné terminologie. Výhledová prohlášení se mohou a často se také skutečně podstatně liší od skutečných výsledků. Podnikání Skupiny EPIF je vystaveno řadě rizik a nejistot, které mohou rovněž způsobit, že se výhledová prohlášení, odhady nebo předpovědi budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo které vyplývají z výhledových prohlášení obsažených v tomto sdělení. Informace, názory a výhledová prohlášení obsažená v tomto sdělení se vztahují pouze ke dni jeho vydání a mohou se bez předchozího upozornění změnit. V důsledku toho by se žádnému výhledovému prohlášení neměl přičítat přílišný význam.
Úvěrový rating nepředstavuje doporučení ke koupi, prodeji nebo držení jakýchkoli cenných papírů a ratingová agentura může rating kdykoli změnit, pozastavit nebo zrušit.
Toto sdělení obsahuje interní informace ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 (nařízení o zneužívání trhu).